Kommenteeri

Mida peaks teadma käibemaksu-kohustuslaseks registreerimisel?

Alustaval ettevõttel tekib kindlasti mitmeid maksualaseid küsimusi, sealhulgas mida ning millal peab kindlasti jälgima, et tegutseda vastavalt maksuseadustele. Alljärgnevalt on ülevaade sellest, mida peaks teadma, kui ettevõte soovib registreerida ennast käibemaksukohustuslaseks.

Millal üldse registreerida käibemaksukohustuslaseks?

Käibemaksukohustuslaseks tuleb registreerida, kui tehingute maksustatav käive ületab 16 000 eurot kalendriaasta algusest arvates, kuid seda võib teha ka vabatahtlikult enne selle piirmäära täitumist. Üldjuhul, kui ettevõtte tegutseb või hakkab tegutsema ning tal tekib maksustatavat käivet oleks tõenäoliselt kasulikum seda teha juba varem.

Mida selleks peaks tegema?

Käibemaksukohustuslaseks registreerimiseks tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada avaldus, mis on kätte saadav ka Maksu- ja Tolliameti koduleheküljel. Avalduse peab kindlasti esitama 3 tööpäeva jooksul alates 16 000 euro täitumisest. Vajadusel küsib Maksu- ja Tolliamet ka lisadokumente ja/või selgitusi, et veenduda ettevõtluse toimumises või ettevõtluse alustamises.

Kui oled käibemaksukohustuslaseks registreeritud?

Kui Maksu- ja Tolliamet on ettevõtte käibemaksukohustuslaseks registreerinud, siis on ettevõttel kohustus esitada käibedeklaratsioon (vorm KMD) ja selle lisa (vorm KMD INF) ning tasuda käibemaksu iga kuu 20. kuupäeval. Reeglina tuleb käibedeklaratsioone esitada elektrooniliselt e-maksuameti kaudu.

Käibedeklaratsioonil tuleb kajastada tehingud, mille käive on tekkinud eelmisel kuul ning samamoodi on õigus sisendkäibemaksu tagasi küsida nende tehingute eest, mille käive on juba tekkinud, ehk et, kas on toimunud tasumine (sh ka ettemaks) või on teenus või kaup kätte saadud. Oluline on meeles pidada, et sisendkäibemaksu saab maha arvata vaid nendelt teenustelt ja kaupadelt, mis on tehtud maksustatava käibe tarbeks (sh ka 0% määraga tehingud), maksuvaba käibega või ettevõtlusega mitteseotud kaupadelt ning teenustelt sisendkäibemaksu maha arvata ei saa. Näiteks kui kinnisasja rendile andmisel ei lisata teenusele käibemaksu, siis ei saa maha arvata ka kulutusi, mis on selle kinnisasja tarbeks tehtud. Kui kaup või teenus on osaliselt seotud maksustatava käibe tekkimisega, siis saab ka sisendkäibemaksu maha arvata osaliselt.

Kui ettevõttel tekib käibemaksu enammakseid – sisendkäibemaks on suurem kui maksustatavalt käibelt arvestatud käibemaks, siis peab olema valmis selleks, et Maksu- ja Tolliamet võib küsida täiendavat selgitust või lisadokumente enammakse tekkimise põhjuse kohta.

Kas juba esitatud käibedeklaratsiooni saab ka parandada?

Kui mingil põhjusel selgub, et mõni tehing on käibedeklaratsioonis kajastamata jäetud, siis saab deklaratsiooni ka parandada. Oluline on, et kõik müügitehingud oleksid kajastatud õiges kuus, ehk et siis, kui käive on tekkinud. Juhul, kui kahe silmavahele on jäänud mõni väike ostutšekk, siis ei ole ilmtingimata vajalik eelneva kuu käibedeklaratsiooni parandada, vaid seda võib kajastada ka järgmise kuu käibedeklaratsioonil. 

Merje Kurm

Lisa kommentaar

Email again: