Kommentaarid (16)

Tulumaksuvaba miinimumi arvestamine alates 2018. aastast

2018. aasta jaanuarist muutub põhjalikult Eesti tulumaksusüsteem. Hakatakse rakendama astmelist tulumaksuvaba miinimumi. Uus kord tekitab mitmeid küsimusi, sest nüüd peavad inimesed ennast aktiivselt kursis hoidma maksuarvestusega.

Erinevalt kehtivast korrast on alates järgmisest aastast võimalik töötaja avalduse alusel maha arvata tulumaksuvaba tulu 0-500 eurot. Konkreetne summa sõltub töötaja aasta sissetuleku suurusest.

Millest koosneb aasta sissetulek?

Aasta sissetulek ei koosne vaid töötasust, vaid selle hulka arvatakse ka:

  • tulumaksuga maksustatav tulu (sh välismaalt saadud tulu)
  • välismaal saadud töötasu ja muu tasu ning dividend, mida Eestis tulumaksuga ei maksustata
  • Eesti äriühingult saadud dividend või omakapitali väljamakse, mis on äriühingu tasandil maksustatud
  • ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud summa, mida on vähendatud ettevõtlustulu maksu sotsiaalmaksu võrra.

Aastatuluna arvestatakse töötasu ja muu tasu (puhkusetasu, toetus, haigushüvitis vm), võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividend, maksustatav pension, toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu.

Aastatuluna ei arvestata maksuvabasid hüvitisi, toetusi ja stipendiume ning maksuvabastusi (nt eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müük), mida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ei deklareerita.

Seega tasub lähtuda sellest, kas lisatulu on vaja tuludeklaratsioonis deklareerida. Kui ei, siis üldjuhul see ei mõjuta aastatulu. Kui jah, siis muudab suure tõenäosusega see aastast tulumaksu.

Kindlasti peab meeles pidama, et tulu arvestatakse brutosummas, välja arvatud Eesti äriühingult saadud dividendid, mis võetakse arvesse netosummas.

Maksuvaba tulu arvestamise avaldus

Maksuvaba tulu arvestamiseks on oluline esitada tööandjale maksuvaba tulu arvestamise avaldus. Avalduses tuleb näidata, et tulumaksu kinnipidaja arvestaks maksuvaba tulu, ei arvestaks üldse või arvestaks konkreetse summa. Kui avaldust ei ole, ei ole tööandjal õigus üldse arvestada maksuvaba tulu. Uue avalduse võib esitada kasvõi iga kuu. Kui praegu on töötaja poolt korrektne maksuvaba tulu avaldus, siis uut esitama ei pea. Küll aga peaks mõtlema läbi, kas avalduses märgitud summa on kõiki võimalikke tulusid arvesse võttes kasulik. Juhul, kui avalduses on soovitud arvestada seaduses ette nähtud maksuvaba tulu, arvestab tööandja suurema võimaliku maksuvaba tulu, mida saab töötaja tasu puhul arvestada. See aga ei pruugi olla kõige mõistlikum variant.

Tulumaksuvaba osa piirmäärad on järgmised:

  • väljamakse kuni 1200 eurot - maksuvaba tulu 500 eurot
  • väljamakse 1200-2100 eurot – maksuvaba tulu valemi järgi 500 - 0 eurot
  • väljamakse alates 2100 eurost – maksuvaba tulu puudub

Oluline on ka veel see, et enam ei ole võimalik kasutamata jäänud tulumaksuvaba summat järgmisse kuusse üle kanda. Kui ühes kuus jäi näiteks palk maksmata, siis ei või järgmisel kuul arvestada tulumaksuvaba miinimumi 2 * 500 eurot. Ümberarvestus tehakse tuludeklaratsiooni esitamisel. 

Kuidas arvutada maksuvaba tulu

Maksuvaba tulu arvutamiseks on tulumaksuseaduses toodud kaks valemit, millest üks on kuu ja teine aasta kohta. 

Kuu valem = 500-500/900 x (väljamakse – 1200). 

Kui aga aastatulu on suurem 14 400 eurot (kuu keskmine sissetulek rohem kui 1200), tuleb kasutada järgmist valemit.

Aasta valem = 6000-6000/10800 x (tulu summa – 14 400). 

Nende valemite kasutamisel tuleb meeles pidada, et maksuvaba tulu ei saa olla negatiivne.

Tagajärjed

Muudatuse pooldajad väidavad, et uus süsteem jätab  madalama sissetulekuga inimestele mõnevõrra rohkem raha kätte ja kõrgema sissetulekuga inimesed peavadki rohkem makse riigile maksma. Ometi võib tekkida olukord, kus ka madalama sissetulekuga töötaja (või ka pensionär, sest eraldi pensioni maksuvabastus kaob) peab riigile järgmisel aastal tulumaksu juurde maksma. Selle vältimiseks peab hakkama juba jaanuaris mõtlema, millised tulud võiksid kalendriaastas tekkida ja pidevalt tuleb silm sissetulekutel peal hoida. Kindlasti hõlbustab seda e-maksuamet, kus saab jälgida senist teenitud tulu ja arvestatud tulumaksuvaba miinimumi. 
Lisa kommentaar

Email again:
Kommentaarid (16)
sVATMgYlh rXWkgRsJUoGF · 10. november 2019
iDQJHFyLBXEIlm DIlRcWMnTdkOCF · 10. november 2019
ipVxqERKnQugel xAkWNYfcSFMXms · 2. jaanuar 2020
oalHbvxCALrEm jGclvEfbQdVzY · 2. jaanuar 2020
WEOLazSfncZvmH XLWjAZzYnSJD · 27. veebruar 2020
nSYdBlqpxELZJRMI IbWTxtPHXU · 27. veebruar 2020
SRBoJDwcqKkhvI eQUzqIlNDsMdmwAS · 4. aprill 2020
VLdEraSPhnz NQJrmUOptqRn · 4. aprill 2020
EfSoLvyTPUV MUPGuzQgAWCRf · 17. mai 2020
EzVCwPHmaWDGqRXN SNEYmjQhI · 17. mai 2020
mhESCeWARgDZNcod idyTQscrH · 24. juuni 2020
pIvBCPhKD wJfIecqighYsyul · 24. juuni 2020
NOXIReic WhmsSYqND · 19. august 2020
RhcTADkOEa TRHqrEhN · 19. august 2020
NfkBTwbSRPWCFsIK QlKGuCdOUav · 22. september 2020
gOLRpXfajrvQl MRNgdPnejfx · 22. september 2020