Kommenteeri

Kuidas finantsjuhtimisega edu saavutada

Kõige olulisem eesmärk ettevõttel on omanikele kasumi toomine. Kõik muud vahe-eesmärgid peaksid toetama kasumi suurendamise ideed. Finantsjuhtimine on osa kogu ettevõtte juhtimisprotsessist, mis peaks viima rikkuse suurendamiseni.


Väikeettevõtte finantsjuhtimine võib olla vahel keerukas ettevõtmine. Erinevatel aladel tegutsevate ettevõtete puhul tuleb küll keskenduda erinevatele asjaoludele, kuid lähtepunkt on üldiselt sarnane. Oluline eesmärk on ettevõtte kasumlikkuse maksimeerimine. Kõik otsused peaksid viima selleni.

Edukaks finantsjuhtimiseks peaks omama teadmisi raamatupidamisest, rahandusest, finantsanalüüsist. Halba ei tee ka see, kui omanik on kursis erinevate pangatoodetega. Tihti võib leida sealt midagi kasulikku. Loomulikult ei saa kõik olla finantseksperdid, kuid ka mõningate teadmistega saab omanik ise palju ära teha. Kindlasti ei tohiks olla suhtumist,  et väikese firma puhul pole  midagi juhtida. Ka pisikese ettevõtte puhul on süsteemne juhtimine võimalik ja oluline.

Tasub meeles pidada, et finantsjuhtimine algab juba äri planeerimise faasis. Siis saab juba mõned sõlmpunktid läbi mõelda.

Mida omanik peaks tegema.

Nagu eelpool öeldud, peaks omanik tegelema ettevõtte kasumi suurendamisega. Loomulikult on vaja selleks head äriideed ja suurepärast müügitegevust, kuid ka finantsjuhtimisel on oma osa, sest ilma rahata ei saa kahjuks või õnneks midagi teha,

Näiteks saab  finantsjuhtimise raames leida vastused järgmistele küsimustele.
 • kust saada algkapitali,
 • kuidas esimestel kuudel (aastatel) ellu jääda,
 • kui palju raha peab igaks juhuks olema ja kas seda on mõtet niisama arvelduskontol hoida,
 • kust saada laienemiseks raha,
 • kas kavas olev laienemine(investeering) tasub ennast üldse ära ja millal,
 • jne.
Suurtes firmades ja organisatsioonides on tööl terved osakonnad nende küsimuste jaoks. Väikeettevõttes saab omanik koos raamatupidajaga nende probleemidega hakkama. Tänapäeval ei paku hea raamatupidaja ainult andmesisestamisteenust, vaid oskab anda ka väärtuslikku nõu finantsjuhtimise alal. Nii et alati tasub julgelt oma raamatupidaja või teenusepakkuja käest küsida. Saadav lisatulu võib kordades võimaliku lisakulu ületada.

Panen kirja mõned mõtted, millele võiksid pea kõik omanikud või juhid tähelepanu pöörata
 • Kõige tähtsam asi - tee oma raamatupidajaga jooksvalt koostööd või kui teed ise raamatupidamist, ära jäta arvete sisestamist ja kohustuste üles võtmist kuu viimasele päevale. Kui kogud kuu jooksul arved kokku ja kulutad kaks päeva selleks, et raamatupidamine korda teha, võib olla rong juba läinud. 3-4 asja suudab muude tegemiste kõrval meeles pidada aga sellest edasi võib kõik minna sassi.
 • Jälgi jooksvalt laekumisi ja väljaminekuid. Ära looda, et küll kõik ära maksavad, kontrolli seda.
 • Jälgi arvete maksetähtaegu.  Müügiarvetele lühemad, ostuarvetele pikemad tähtajad.
 • Ole kursis erinevate finantsteenustega. Näiteks nõuete faktooring võib olla teinekord täiesti omal kohal. Jällegi, kui tunned, et vajaksid abi, siis küsi oma raamatupidajalt.
 • Üleliigne vaba raha võib olla ressurside raiskamine. On hea ja kindel tunne, kui pangakonto jääk ei lange alla 2000 euro, kuid mõtle sellele, et see raha ei tee midagi kasulikku vaid kaotab pigem oma väärtust. Eesti tingimustes on arvelduskonto intress suhteliselt tühine. Kui ei taha riskeerida, siis leia kasvõi mõni tähtajaline hoius.
 • Investeerimine.  See on lai mõiste. Investeerimine võib olla aktsiate või osade ostmine või ka mõnes ühisrahastuse platvormis raha välja laenamine. See on täienduseks eelmisele punktile. Äkki on kasulikum vaba raha hoopis investeerida või välja laenata?
 • Kahjum ei ole veel maailma lõpp. Kasumiaruandes olev kahjum ei pruugi olla põhjus paanikaks. Vahel tasub teatud perioodil kulutada rohkem, kui kohe tagasi tuleb.
 • Planeeri tulevikku. Pro forma aruanne võib olla täiesti imeline abivahend lähituleviku planeerimiseks.  Nii võid pääseda ehmatusest, et pole 20. kuupäeval raha käibemaksu tasumiseks.

Aruanded edu saavutamiseks

Raamatupidamisprogramm on asjaga kursis olevale inimesele suurepärane tööriist. Kui kõik kanded on korrektselt tehtud, siis saab ühe nupuvajutusega kätte mistahes aruanded, mis kajastavad valitud perioodi sündmusi.

Kõike ei pruugi igapäevaselt jälgida, kuid kindlasti peaks ettevõtte omanik  aeg-ajalt viskama pilgu peale järgmistele:

 • Bilanss. Ettevõtte bilanss kajastab teatud kuupäeva seisuga ettevõtte varasid, kohustusi ja omakapitali. Siit näeb ülevaatlikult palju on raha, varusid, nõudeid, pikaajalisi ja lühiajalisi kohustusi ning jooksval majandusaastal teenitud kasumit-kahjumit.
 • Kasumiaruanne. See on oma olemuselt bilansi kasumirea põhjalikum analüüs. Ülevaatlikus formaadis näeb põhimõtteliselt seda, palju raha sisse tuleb ja palju välja läheb.
 • Rahavoogude aruanne. Kolmas oluline aruanne, mis arvestab ainult neid tehinguid, millega tuli raha sisse või läks välja. Siin on oluline jälle meelde tuletada seda, et raha iga tehinguga ei liigu.
 • Tasumata müügiarvete nimekiri. Mida rohkem on erinevaid kliente ja mida suurem on krediidimüügi osakaal, seda tihedamalt tuleks analüüsida tasumata arvete olukorda. Nii võib tulla õigel ajal meelde saata välja kordusarveid ja meeldetuletusi.
 • Tasumata ostuarvete nimekiri. Kui just ei ole eesmärk olla pidevalt võlgu, siis oleks mõistlik kontrollida ka seda, kas  arved on tasutud õigeaegselt. Hea ärikultuuri juurde käib ka õigeaegne tasumine, kuid ka siin tasub mõelda maksetähtajale. Alati ei ole kasulik pika maksetähtaja puhul liiga vara maksta - maksetähtaja iga päev on tegelikult saadud laen. Seda tasuks kasutada otstarbekalt.
 • Kasumimarginaalid. Kui on tegemist poega, mis müüb laokaupa, siis võib olla kasulik ka jälgida seda, kas kaupa on müüdud ikka kasumiga või hoopis alla omahinna. Müügiedendamise eesmärgil  soodustuste tegemine võib minna mõningatel juhtudel käest ära ja ilma pideva kontrollita võib selguda, et oodatud kasum jäi liigsete soodustuste tõttu saamata.

Kust saada abi finantsjuhtimiseks?

Kui oma teadmised on ammendatud, siis soovitan ennast harida. Internet on täis erinevat infot finantsjuhtimise kohta nii inglise kui ka eesti keeles. Loomulikult soovitan pöörduda oma raamatupidaja poole. Tema on suure tõenäosusega aastaid tegelenud eneseharimisega selles vallas ja tunneb teemat läbi ja lõhki.

Kui tahate teada, millega saame meie teid aidata, siis andke teada. Kirjutage meile info@sinihobu.ee.


Laura Sults

Lisa kommentaar

Email again: