Baashinnakiri

Raamatupidamisteenuse hind sõltub algdokumentidest tulenevate kannete arvust.

Algdokumendid on:

• ostuarve
• müügiarve
• palgaleht
• kassaorder
• leping
• kauba või põhivara mahakandmise ja arvelevõtmise akt
• otsus
• pangakonto väljavõte
• jm dokument, mis kinnitab majandustehingu toimumist

Kannete arvu tekkimine

• 1 algdokument, nt ostuarve = 1 kanne,
erandiks on pangakonto väljavõte, mille iga rida = 1 kanne.

• 1 põhivara amortisatsiooniarvestus = 1 kanne kuus
• Käibemaksudeklaratsioon = 1 kanne kuus
• TSD = 1 kanne kuus
• Ettemakstud kulude puhul tuleb lisaks teha korrigeerimiskandeid vastavalt ettemaksuperioodi pikkusele (1 korrigeerimiskanne kuus või aastas vastavalt vahearuannete soovile).

Raamatupidamisteenuse hind

Kannete arv

Hind

0-20

22 eurot

21-30

33 eurot

31-40

45 eurot

41-50

55 eurot

51-60

65 eurot

61-70

75 eurot

71-80

85 eurot

81-90

95 eurot

91-100

100 eurot

101-110

110 eurot

111-120

120 eurot

121-130

130 eurot

131-140

140 eurot

141-150

150 eurot

151-200

185 eurot

201-...

Kokkuleppel kliendiga

Palgaarvestus

Kuni 6 töötajat - lisatasu puudub
Alates 7. töötajast - 2 eurot/töötaja

Raamatupidamise aastaaruande koostamine ja sisestamine ettevõtjaportaali

• Lepingulisele kliendile täisteenuse tellimuse puhul – alates 20 eurost
• Ühekordsele kliendile (lõppsaldode põhjal) – 55 eurot
• Ühekordsele kliendile koos eelneva majandusaasta raamatupidamisega - kokkuleppel.

Statistikaameti aruanded - 22 eurot/h
Muud tööd – 22 eurot/h

Hindadele lisandub käibemaks 20%.