Praegune raamatupidamise seadus on reguleerinud arvestusvaldkonda juba alates 2002.a. Elu muutub ja ka raamatupidamise seadus vajab kaasajastamist. Lisaks sellele on vaja viia sisse ka muudatused, mis puudutavad uut Euroopa raamatupidamisdirektiivi  2013/34/EL.

2015.a. on asutud vastu võtma uut raamatupidamise seadust. Praegusel hetkel on seadus Riigikogus esimesel lugemisel ja see plaanitakse vastu võtta käesoleva aasta lõpuks. 

Uus seadus toob kaasa mitmeid muudatusi audiitorkontrolli ja ülevaatuse piirmäärades, muudetakse ka äriseadustikku. Praegu pööraksime tähelepanu sellele, mis väiksemaid ettevõtjaid kindlasti kõige rohkem huvitab. Kuidas muutub vastavalt direktiivile  aruandluskohustus.

Ettevõtjate rühmitamine

Uue raamatupidamisseadusega on plaanitud vähendada väiksemate ettevõtjate aruandluskoormust ja seetõttu alustatakse ettevõtjate jagamisega gruppidesse.

Ettevõtja kategooriaNõuded
MikroettevõtjaÄriühing, kelle näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele:
 • varad kokku kuni 175 000 eurot,
 • kohustised ei ole suuremad kui omakapital,
 • üks osanik kes on ka juhatuse liige,
 • ja ei ole käibemaksukohustuslane
Väikeettevõtja Eestis registreeritud äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ja kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi:
 • varad kokku 4 000 000 eurot,
 • müügitulu 8 000 000 eurot ja
 • keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest
Keskmise suurusega ettevõtja Eestis registreeritud äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ega väikeettevõtja ja kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi:
 • varad kokku 20 000 000 eurot,
 • müügitulu 40 000 000 eurot ja
 • keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest
Suurettevõtja  Eestis registreeritud äriühing, kelle näitajatest aruandeaasta bilansipäeval vähemalt kaks ületavad järgmisi tingimusi:
 • varad kokku 40 000 000 eurot,
 • müügitulu 20 000 000 eurot ja
 • keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest
Väike konsolideerimisgrupp Konsolideerimisgrupp, kelle aruandeaasta bilansipäeva konsolideeritud näitajatest rohkem kui üks ei ületa järgmisi tingimusi;
 • varad kokku 4 000 000 eurot,
 • müügitulu 8 000 000 eurot ja
 • keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest
Keskmise suurusega konsolideerimisgruppKonsolideerimisgrupp, kes ei ole väike konsolideerimisgrupp ja kelle aruandeaasta bilansipäeva konsolideeritud näitajatest rohkem kui üks ei ületa järgmisi tingimusi
 • varad kokku 20 000 000 eurot,
 • müügitulu 40 000 000 eurot ja
 • keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest
 Suur konsolideerimisgrupp Konsolideerimisgrupp, kelle aruandeaasta bilansipäeva konsolideeritud näitajatest vähemalt kaks ületavad järgmisi tingimusi:
 • varad kokku 40 000 000 eurot,
 • müügitulu 20 000 000 eurot ja
 • keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest
Eesti puhul on tegemist enamuses mikro- ja väikeettevõtjatega. Kuigi võib tunduda, et mikroettevõtja mõiste on lai, on sellel ka mõned piirangud.
 • Üks osanik - seega on jäetud välja täis- ja usaldusühingud, kus peaks osanikke olema vähemalt kaks. Lisaks sellele ei saa ka sõbraga või äripartneriga tehtud firmade puhul kasutada lühemat aastaaruande vormi. Juhatuse liikmeid võib olla rohkem.
 • Käibemaksukohustuslane - see on kindlasti üks olulisemaid piiranguid. Kuna mikroettevõtja puhul peavad olema kõik punktid täidetud, siis see võib muuta päris paljude pisifirmade kategoriseerimist. 
Kategooria muutumiseks on vaja  piirmäärasid ületada kaks järjestikkust aastat.

Uued majandusaasta aruande esitamise nõuded

Mida siis uue seaduse jõustumisel täpselt esitama peab? Järgnevas tabelis on toodud kokkuvõtvalt aruanded vastavalt ettevõtja suurusele.
Ettevõtja kategooria
 Majandusaasta aruande avaldamine
Mikroettevõtja
Bilanss + kasumiaruanne + kuni 3 lisa
VäikeettevõtjaBilanss + kasumiaruanne + aastaaruande kuni 9 lisa + tegevusaruanne
Keskmise suurusega ettevõtja ja keskmise suurusega konsolideerimisgrupp Nõuded ei muutu.
Suurettevõtja ja suur konsolideerimisgrupp
Nõuded ei muutu.
Väike konsolideerimisgrupp
Puudub konsolideeritud majandusaasta aruande koostamise ja avaldamise kohustus, kuid erand ei kehti konsolideeriva üksuse suhtes, kes ise või kelle konsolideeritav üksus on audiitortegevuse seaduse §-s 13 nimetatud äriühingust avaliku huvi üksus.
Kahjuks on välja jäänud nimekirjast mittetulundusühingudja sihtasutused ning FIEd. Praeguse eelnõu kohaselt nemad ei saaks kasutada erandeid, sest klassifitseerimisel on juttu vaid äriühingutest.  Eesti Maksumaksjate Liit on oma märgukirjas juhtinud tähelepanu sellele probleemile ja loodetavasti seda ka arvestatakse.

Autor: Laura Sults